XV JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO

W dniu 25 września br., w Częstochowie po raz piętnasty odbyły się Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego.

Jak ma to miejsce od kilku już lat, także i w tym roku członkowie i sympatycy Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. wzięli udział w pielgrzymce na Jasną Górę.

Stowarzyszenie reprezentował Prezes Zarządu Głównego WSRP 1939 r. Michał Krzysztof Wykowski, a członkowie Stowarzyszenia z Koła Terenowego nr 2 w Nowym Targu wystawili asystę honorową przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz poczet sztandarowy Naszego Stowarzyszenia.

Poczet sztandarowy z racji występowania w umundurowaniu historycznym - Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, wzbudzał duże zainteresowanie wśród wszystkich uczestników tegorocznych uroczystości.

W tegorocznej pielgrzymce policjantów uczestniczyli także Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Uroczystości rozpoczęły się na Placu Biegańskiego, skąd Policjancie przeszli w aleję Sienkiewicza, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Policjanci złożyli kwiaty pod pomnikiem św. ks. Jerzego Popiełuszki i pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Odczytano również apel pamięci i oddano salwę honorową.

Uroczystości zakończyła Msza Św. w intencji środowiska policyjnego oraz modlitwa przy tablicy „Gloria Victis”.

Zarząd Główny WSRP 1939 r. składa podziękowania wszystkim swoim członkom biorącym udział w uroczystościach za wspólne pielgrzymowanie z życzeniami spotkania się na kolejnych Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego w przyszłym roku.

                                                                                                                                                                           (KM)

  • fot. Aleksander Załęski
  • fot. Aleksander Załęski
  • fot. Aleksander Załęski
  • fot. Aleksander Załęski
  • fot. Aleksander Załęski
  • fot. Aleksander Załęski
  • fot. Aleksander Załęski
  • fot. Aleksander Załęski
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)

Data publikacji 25.09.2016