ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW W MUZEUM KATYŃSKIM

4 stycznia 2016 roku, 160 policjantów i policjantek garnizonu stołecznego i mazowieckiego, podczas uroczystej zbiórki w Muzeum Katyńskim, złożyło ślubowanie na sztandar.

„ (…) służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) ”.

 

Na dziedzińcu muzealnym warszawskiej cytadeli, młodzi policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania, którą przyjął nadinsp. Michał Domaradzki Komendant Stołeczny Policji.

 

Obecny podczas uroczystości Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA, Zdzisław Spiera Wojewoda Mazowiecki oraz nadinsp. Cezary Popławski reprezentujący Komendanta Głównego Policji, skierowali kolejno słowa do policjantów.

 

Ślubowanie odbyło się w miejscu szczególnym dla historii Polski i dziejów polskiej Policji – w Muzeum Katyńskim. To tu możemy dzisiaj oglądać zachowane pamiątki i relikwie, wydobyte z dołów śmierci podczas ekshumacji w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na ekspozycji stałej znajdują się artefakty z dołów Miednoje, w których spoczęło prawie 6,5 tys. Polskich obywateli przedstawicieli służb mundurowych II RP w tym ok. 5,5 tys. funkcjonariuszy Policji Państwowej.

 

Wśród uczestników uroczystości byli przedstawiciele muzealnictwa prof. Zbigniew Wawer dyrektor Muzeum Katyńskiego, Sławomir Frątczak dyrektor Muzeum Katyńskiego oraz reprezentujący Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku Michał Krzysztof Wykowski prezes ZG.

 

                                                                                                                                                                                         (MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 05.01.2016